sebeke-ag-yonetim

Şebeke Ağ Yönetimi

Kuruluşların fiber ağlarındaki tüm varlıkları, esnek yapıda modellenebilir ve harita üzerinde gösterilebilir.
 
Web ve mobil ortamlardan kolaylıkla veri girişi sağlanabilir. Mevcut şebeke verileri güncellenebilir, sorgulanabilir ve analiz edilebilir.

Saha Ofis Entegrasyonu

Arıza ve arızanın etki alanı tespit edilerek ilgili saha ekibinin yönlendirilmesiyle hizmet kesintisi en az seviyeye indirilebilir.
saha-ofis-entegrasyonu
planlama-takip

Planlama ve Takip

Şebeke yoğunluğu, sinyal alınan lokasyon, teknolojik altyapı ve internet hızına göre yapılan kalite kontrolleri hizmet sağlanan alanlarla ilişkilendirilebilir.

Sistem Entegrasyonları

Abone entegrasyonu ile fiyatlandırma, kullanım miktarı takibinin yapılması sağlanabilir.
sistem-entegrasyonları

Fiber Altyapı Çözümleri