sebeke-ag-yönetimi

Şebeke Ağ Yönetimi

Kuruluşların gaz şebeke ağlarındaki tüm varlıkları, esnek yapıda modellenebilir ve harita üzerinde gösterilebilir.
 
Web ve mobil ortamlardan kolaylıkla veri girişi sağlanabilir. Mevcut şebeke verileri güncellenebilir, sorgulanabilir ve analiz edilebilir.

Saha Ofisi Entegrasyonu

Arıza ve arızanın etki alanı tespit edilerek ilgili saha ekibinin yönlendirilmesiyle hizmet kesintisi en az seviyeye indirilebilir.
saha-ofisi
saha-ofisi-entegrasyonu

Planlama ve Takip

Abone sayıları ve tüketimlerine göre proje planlama süreçlerinde kullanılmak üzere potansiyel abone tespitleri yapılabilir.

Sistem Entegrasyonları

Kurum süreçlerinde kullanılan diğer sistemlerle entegrasyonlar sağlanarak operasyonel iş gücü en aza indirilebilir ve maliyetler düşürülebilir.
gas-pipeline3

Gaz Altyapı Çözümleri