Kamuoyu Araştırmaları ve Memnuniyet Araştırmaları


Kamu yönetimine ait il, belediye, kasaba ve köy gibi kurumların hizmetlerini, politikalarını topluma duyurmak; halkın isteklerini, beklentilerini ve sosyal hizmetler ile ilgili görüşlerini almak için toplumsal araştırmalar gerçekleştirmekteyiz.

Kamuoyu araştırmaları bazen halkı ilgilendiren bir tek konu çerçevesinde gerçekleşebilir, bazen ise bir çok konuyu ele alıp analiz ve detaylı raporlarla hedefler belirlenmektedir.

Bu çerçevede hedefe doğru ulaşmanıza yardımcı olmak amacıyla araştırma hizmetleri vermekteyiz.