Hakkımızda


GEOLAB, Geolab Bilgi Teknolojileri adıyla 2015 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri Konusunda uzman bir ekip tarafından kurulmuştur. GEOLAB’ın ana çalışma sahası Coğrafi Veri Üretimi, Coğrafi Bilgi Sitemleri Uygulamaları ve Akıllı Ulaşım Sistemleridir.

Geolab;

2017 yılından beri Esri İş Ortağı,

2020 yılından beri Planet İş Ortağı

2021 yılından beri TomTom distribütörüdür

Kamu, Alt yapı ve Özel Sektörde sağladığımız sürekli kendini yenileyen, gelişen ölçeklenebilir ve sonuç odaklı çözümlerle yaygınlaşmak ve sektörü geliştirmek

İş ortaklarımızın sürekli geliştirdiği teknolojiler ile ürettiğimiz harita tabanlı konumsal  verilerimizi yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenmesi gibi yenilikçi bilgi teknolojileri ile de birleştirip geliştirerek, hayatı daha kolay, Dünya’yı daha iyi yapan çözümler geliştirmektir.

 

Kalite Politikası

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; GEOLAB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ kapsamında kullanılan tüm yazılımları, kurumsal iş süreçleri yönetimi bazında Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Donanım ve Bakım Süreçlerini ve bunlara ait tüm donanım ve yazılımları, tüm sunucu sistem elemanlarını ve son kullanıcı bilgisayarları ve kurum dahilindeki tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını kapsar olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda BGYS Politikamız;

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Geolab Bilgi Teknolojileri bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
  • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

Şirketimiz Üst Yönetimi,  aşağıdakileri yerine getirerek KYS ile ilgili liderlik ve taahhüdünü göstermektedir:

Bu doğrultuda Kurumumuz Üst Yönetimi:

 • Politika ve hedeflerin Entegre Yönetim sistemi için oluşturulmasını ve Kurumumuzun stratejik yönelimi ile uyumlu olmasını sağlamakta,
 • KYS şartlarının Kurumumuzun iş süreçlerine entegrasyonu için çaba harcamakta,
 • KYS için ihtiyaç duyulan personel, finansal, teknolojik ve bilgi kaynaklarının bulunmasını sağlamakta,
 • Yapılan toplantı, eğitim, panel vb. her fırsatta etkili bir KYS önemine vurgu yapmakta ve KYS şartlarına üst düzeyde uymakta,
 • KYS’nin hedeflenen sonuçları elde etmesi için çalışmakta,
 • Çalışanları ve ilgili tarafları KYS’nin etkinliğine katkıda bulunmaları için yönlendirmekte ve desteklemekte,
 • Sektörümüz için çevre ile ilgili oluşturulan tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Gelişen teknolojiyi takip edip şirketimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Sürekli iyileştirmeyi teşvik etmekte ve
 • Yönetimin görevlendirdiği diğer yöneticilerin çalışmalarını desteklemekte,

Üst yönetim KYS’nin uygulanmasındaki yükümlülüğünün gereğini, 

 • Bir KYS politikası belirleyerek,
 • Kalite Yönetim Sistemi Hedeflerinin İlgili Bilgi Güvenliği Planlarında belirlenmesini sağlayarak,
 • KYS Yönetimi için Görevleri, Sorumlulukları ve Yeterlilikleri belirleyerek ve KYS’nin uygulanmasında ve devam ettirilmesinde tanımlanacak olan doğru yetki ve yeterliliğe sahip KYS Yönetim Temsilcisi atayarak yerine getirmektedir.

Şirketimiz Üst yönetiminin KYS ile ilgili temel görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak, riskleri kabul etme ve kabul edilebilir risk seviyeleri için kriterler tanımlama,
 • İş Sürekliliği Prosedürüne uygun olarak, uygulama ve test etme/tatbikatlara aktif bir şekilde katılma,
 • KYS’nin İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak iç denetimlerinin yapılmasını sağlamak,
 • KYS’nin YGG Prosedürüne uygun olarak yönetim gözden geçirmelerini yürütmek ve
 • KYS (Kalite) performansının geliştirilmesi için sürekli iyileştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek

KYS politikası, KYS performansını güvence altına almak amacıyla kuruluşun yaygın dış kaynaklı prosesleri ve yüklenicileri üzerinde etkin kontrol sağlamak için uygulanmaktadır.