PostGIS


PostGIS mağazaları ve konumu ile haritalama hakkında bilgi almak için sorgular ve PostgreSQL nesne-ilişkisel veritabanı için mekansal nesneleri (geometri, coğrafya ve raster yanı sıra diğerleri) içerir. Aynı zamanda hızlı özelliği açısından zengin ve güçlü mekansal veri tabanı yönetim sistemi yapmak, çekirdek PostgreSQL DBMS gücünü artırmak, bu mekânsal türlerine fonksiyonları, operatörler ve dizin donanımlar eklemektedir.

  • GeoTIFF, PNG, JPG, NetCDF ve ithalatçı raster veri oluşturma ve buna benzer formatlar
  • Dünya / dateline genelinde ölçümler için jeodezik destek
  • 3D nesne desteği, mekansal dizin ve işlevleri
  • Ağ topolojisi desteği
  • Esnek yönetim için komut satırı ve grafik araçları