Kamu


SIK GÖRÜNTÜLEME, AKILLI YÖNETİŞİM

Yüksek çözünürlüklü, yüksek frekanslı görüntülerle araçlarınızın ve uygulamalarınızın arkasındaki jeo-uzamsal temeli yükseltin. Kentsel büyümeyi analiz edin, bitki örtüsünü izleyin ve yerdeki değişen koşulların mevcut bir görüntüsüyle haritalayın.


TARIMI, ORMANLARI VE DOĞAL KAYNAKLARI YÖNETİN

Günlük, görünür ve near-IR görüntülerle, hükümetler ve destek ajansları ekosistemleri izleyebilir ve çevresel değişime yönelik politikalar üretebilir.

  • Su havzaları, su kütleleri ve su sistemlerinin yıl boyunca sağlığını haritalayın ve izleyin.
  • Bitkisel sağlığı, orman koşullarını ve tarımsal performansı ölçün.
  • Yönetmelikleri uygulamak için koruma alanlarını, vahşi yaşam habitatlarını ve arazi kullanım modellerini analiz edin.

ALTYAPI BÜYÜMESİNİ VE ŞEHİRLEŞMEYİ GÖRÜNTÜLEME

2009-2017 arası Kuzey Dakota, Williston’da kentsel büyüme ve gelişme

Planet’in yüksek frekanslı revizeleri ve popüler CBS araçlarıyla entegrasyonu; yeni ve değişen zemin koşullarının haritalanmasını, izlenmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırır.

  • Yeni transit altyapı ve inşaat projelerinin belirlenmesi ve izlenmesi
  • Kentleşme dağılımını, şehir büyümesini ve insan etkinliğini aylık veya daha sık analiz edin
  • Mevzuata uyum için gerekli kentsel, bitkisel ve jeolojik alanları izleyin

FELAKETLERE HIZLI VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ET

Günlük görüntüleme ve zamanında görüntü teslimi, hükümetlerin, kurumların ve ilk müdahalecilerin doğal afetleri hızla işleme koymalarını ve bunlara müdahale etmelerini sağlar.

  • Bir felaketten sonraki 24 saat içinde etkilenen bölgenin görüntülerini alın ve indirin
  • Hasarı ve genel yayılımını değerlendirmek için öncesi ve sonrası görüntüleri analiz edin
  • Değişikliği tespit edin, yol tıkanıklıklarını belirleyin ve kaynakları etkili bir şekilde dağıtın