Veri Tabanı

Coğrafi veri tabanı, ArcGIS için su hizmetlerinin hem veri hem de iş kurallarını tek bir yerde toplamasını sağlayan bir veri depolama yapısıdır. Bu kurallardan bazıları, geçersiz özellik değerlerinin girilmesine izin verilmemesi gibi düzenleme hataları yapmanıza engel olurken, diğer kurallar ağ bağlantısı ve bağlı özellikler arasındaki ilişkilerin korunmasını sağlar. Coğrafi veri tabanı, bu kuralları uygulayabilme kabiliyetini sağlayan depodur. Veri tabanınızın etkili olması için, veri modelinizi doğru bir şekilde tasarlamanız ve bakımını yapmanız gerekir.

Geolab su alt yapısı tecrübesiyle veri modeli tasarlamaktadır ve bu model kurum ihtiyaçlarına göre geliştirilebilir.

Veri modelimizde geometrik ağ özelliği, kenarların ve kavşakların nasıl bağlandığını, ayrıca su, atık su ve yağmur suyunun ağ üzerinden nasıl aktığını tanımlamanıza olanak tanıyan ekstra bir yetenek sağlar. Bir su şebekesinde, suyun akışı, depodan müşteriye doğru valfler, bağlantı parçaları ve pompa istasyonları gibi çeşitli yardımcı maddeler aracılığıyla iletilir.

Yeni imalatlar, as-built çizimler, bakım çalışmaları dönüştürülerek yeni veri tabanına aktarılabilir. Her türlü resim öz nitelik bilgileri mobil uygulama ile sistemle tam entegre şekilde sahadan toplanabilir.

 

Web

Bu çözüm ile basit ya da ayrıntılı filtrelemeler ve sorgulamalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda su varlıklarında oluşan veya oluşabilecek arızalar ve vatandaştan gelen şikayetlerle ilgili ayrıntılı analizler yaparak hizmet kalitesini arttırıp, zaman ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz.

Web tabanlı oluşturabileceğiniz bir uygulama ile şebekeye ait terfi merkezi, vana, hat, depo, sondaj gibi envanterlerin tamamı bütün öznitelikleri ile sorgulanabileceği gibi ilişkisel yapılar kullanılarak da sorgular oluşturulabilir.

Su Kanalizasyon Çözümleri


Kesinti Analizleri

Arıza durumunda su alamayacak binalar ağ analizi yapılarak bulunabilir. Ağ analizi ile içme suyu şebekesinin tamamında bu boru nereye akıyor, hangi depodan besleniyor, hangi vanalarla bağlantılı, hangi binaları besliyor tamamı analiz edilebilir. Bulunan sonuçlar csv, json ve geojson olarak export edilebilir.

Vaski CBS

Web ortamında verileri güncelleyebilirsiniz. Hem geometrilerini hem de özniteliklerini değiştirebilir ayrıca görselde görüldüğü gibi ilişkili resim, video ve doküman ekleyebilirler. Eğer öznitelik bilgisi girilen tablo başka tablolar ile ilişkiliyse öznitelik giriş ekranından ilişkili tabloya geçilerek ilişkili veri öğretimide yapılabilir.

Arcgis Masaüstü ve Web uygulamasında kullanılabilen sistem daha önce belirttiğimiz gibi mobilde de kullanılabilir. Collector for ArcGIS uygulaması online ve ya offline veri güncelleme, yeni veri girme, resim video ekleme özelliklerine sahiptir. Sahada yapılacak veri toplama güncelleme süreçleri için geliştirilebilir.