sebeke-ag-yonetim

Şebeke Ağ Yönetimi

Kuruluşların sulama sistemlerindeki tüm varlıklar esnek yapıda modellenebilir, coğrafi olarak gösterilebilir.
 
Web ve mobil ortamlardan kolaylıkla veri girişi sağlanabilir. Mevcut şebeke verileri güncellenebilir, sorgulanabilir ve analiz edilebilir.

Saha Ofisi Entegrasyonu

Ağ elemanlarının tür ve hiyerarşisi gibi değişkenleri, uygun semboloji ile haritada gösterilebilir.
saha-ofisi
Planlama-takip

Planlama ve Takip

Kurulan ilişkisel veritabanı yapısıyla yapılabilen kapsamlı sorgular, yatırım faaliyetlerinin planlanmasında ve karar alma süreçlerinde kullanılabilir.
Hat üzerindeki kanalların kalıcı veya mevsimlik olma durumlarının takibi, eksik şebeke elemanlarının tespiti yapılabilir.
 

Sistem Entegrasyonları

Kurum süreçlerinde kullanılan diğer sistemlerle entegrasyonları sağlanarak operasyonel iş gücü en aza indirilebilir ve maliyetler düşürülebilir.
sistem-entegrasyonları

Sulama Altyapı Çözümleri