Tarihsel Trafik İstatistikleri

Tarihsel Trafik İstatistikleri


2008'den beri TomTom, küresel topluluğundan anonim tüketici odaklı GPS tabanlı ölçümler toplamaktadır. Bu trilyonlarca ölçmelerle TomTom, sektörde tamamen benzersiz bir geçmiş trafik veritabanı oluşturmuştur. TomTom Trafik İstatistikleri, gün boyunca yol ağındaki trafik durumuna ilişkin bilgiler sağlar.     

Kullanıcılar, en basit girdi kümesiyle, belirli bir alan veya rota, belirli günler ve tarih aralığındaki ilgili zaman periyotları için özelleştirilmiş bir sorgu oluşturabilir. Sonuçlar hesaplanır ve yalnızca birkaç dakika içinde görüntülenmek veya indirilmek üzere bir rapor sunulur. Geniş bir alan ve geniş bir tarih aralığı içeren karmaşık bir sorgu bile sonuç üretmek için asla 24 saatten uzun sürmez.

 • Ayrıntılı sonuç raporları oluşturabilme olanağı
 • Bir gün içerisinde oluşturulabilir ve 7/24 erişilebilir rapor olanağı
 • Belirli bir coğrafi bölge veya rotayı analiz edebilme olanağı
 • Belirli bir yol ağı üzerinde analiz yapabilme imkanı
 • Analiz türüne bağlı olarak çeşitli formatta sonuç çıktısı imkanı
 • Sonuçların interaktif grafiklerde ve haritalarda segment düzeyinde görselleştirme imkanı sağlar.
 • Hızlı analiz olanağı sağlar.
 • 77 ülkede trafik bilgileri sağlayan kapsamlı veri imkanı sağlar.
 • Ortalama ve medyan hız istatistikleri hakkında rota veya segment bazlı bilgiler sunar; hız sınırları, cadde isimleri ve yol sınıfları, hız yüzdelikleri ve standart sapması, seyahat süresi ve oranı, örnekleme boyutları vb.
 • Kullanıcılara kendileri için en uygun biçimi seçme olanağı verir; Shape, Excel, KML dosya türleri vb.
 • Bir rotada seyahat sürelerinin istikrarını ve güvenilirliğini ölçün.
 • Tüm yol segmentlerinde tıkanıklıkları ve etkilerini belirlemek için hızı analiz edin.
 • Bir yol ağındaki değişikliğin etkisi değerlendirmek için yol ağındaki önceki ve sonraki seyahat süresini ölçün.
 • Mevsimselliğin, olayların ve kazaların trafik sıkışıklığı ve yoğunluğuna etkisini tespit edin.
 • Belirli bir rotadaki sorunlu tıkanıklık noktalarını belirleyin ve önceliklendirin.
 • Haritada tipik hızları (V85, Ortalama, Medyan) görüntüleyin.
 • Ulaşım modellerinde kullanım için gerçek hızları ve seyahat süresi verilerini sağlayın.

Alan ve Rota Analizi

 • Kullanıcının ortalama hız, ortalama seyehat süreleri ve örnekleme boyutu verilerini üreten belirli bir rota veya alan tanımlanmasını sağlar

Trafik Yoğunluğu

 • Kullanıcının analizinin örnekleme boyutuna odaklı olmasını sağlar.

TomTom yol ağı analizine aşağıdaki yollarla erişilebilir.

 • Web tabanlı uygulama: https://move.tomtom.com/
 • API: https://developer.tomtom.com/