Uydu Görüntüleri


TARIMSAL ÇÖZÜMLER

Amaç: 

Çözümlerimizle mevsimsel değişimlerde hasat ve bitki örtüsündeki değişiklikleri önceden tespit ederek tarımsal faaliyetleri daha karlı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Günlük ürün büyümesini izlenir.

2. Tarım alanlarının analiz edilerek anormalliklerin tespiti yapılır.

3. Girdileri optimize ederek verimlilik arttırılır.

4. Ormansızlaşma tespit edilir.

KAMUYA DAİR ÇÖZÜMLER

Amaç:

Yüksek kalitede günlük küresel görüntüler ile doğal kaynakların, altyapının ve insanların korunarak devamlılığını sağlamaktır.

1. Arazi yönetiminin yapılması sağlanır.

2. Doğal ve insan kaynaklı felaketlere daha hızlı çözümler üretilir.  

3. Büyük ölçekli altyapı projeleri ve kentsel gelişim eğilimleri takip edilir. 

4. Doğal kaynakların korunması sağlanır.

5. Arazi örtüsündeki değişim izlenir.

HARİTA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE DAİR ÇÖZÜMLER

Amaç:

Coğrafi bilgilerin günlük izlemeyle görüntülenebilir ve yayınlanabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

1. Günlük 300 milyon km2’lik küresel görüntülemeyle konum tabanlı hizmetler ve analizler için en güncel dünya görüntüleri sunulur.  

2. 3m çözünürlükte izleme ile ulaşılması zor olan bölgelere erişilir ve analiz edilir.  

3. Derin arşiv imkanıyla zaman içerisindeki topografik değişimler incelenir.

4. Verilere kolay erişim ve haritalarınızın tercih ettiğiniz CBS ortamına aktarımı sağlanır.

FİNANS VE SİGORTAYA DAİR ÇÖZÜMLER

Amaç:

Planet platformunun sağladığı küresel günlük veri seti sayesinde finansal hizmetlerin ve sigorta şirketlerinin, piyasa fırsatlarını ve iş riskini daha hızlı bir şekilde belirlemelerini amaçlamaktayız.

1. Afet riski değerlendirmesi yapılır.

2.Çevresel riskleri yöneterek daha sürdürülebilir finansman ve fon kullanmaları sağlanır.

3. Yüksek  kalitede ve yüksek çözünürlükte görüntülerle talepler gerçek zamanlı olarak algılanır. 

ORMANCILIK SEKTÖRÜNE DAİR ÇÖZÜMLER

Amaç:

Sağladığımız uydu görüntüleriyle ormanlarındaki faaliyetlerin izlenmesi ve yetiştiricilerin ürünlerini, proaktif olarak yönetmelerine, verimlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak bilgiler sunmaktır.

1.Orman varlıkları ve ormancılık faaliyetleri yönetilir.

2.Arazi kullanım ve arazi örtüsündeki değişiklikler incelenir.

3.Ormansızlaşma faaliyetleri takip edilir.

4.Bitki sağlığına yönelik anormallikler tespit edilir.

5.Multispektral Skysat görüntüleri ile hasat sınırları tespit edilir.