Taşınmaz Yönetim

Şehrinizin önemli noktalarını görüntüleyin

taşınmaz-yönetim

Kentini Tanı

Kurumların taşınmaz varlıklarının yönetimi konusunda taşınmazın adresinin, ada ve parselinin sorgulanabildiği, taşınmaza ait bilgilerin fotoğrafları ile birlikte kayıt altına alınabildiği bir sistemdir.

taşınmaz-yönetim
taşınmaz2

Taşınmaz Yönetim Sistemi ile mevcut sanat yapısı türlerinin durum takibi, taşınmaz veri girişi, güncellemesi ve diğer altyapı sistemleriyle entegrasyonu sağlanabilir.

Mobil ve web üzerinden parsel niteliği, mülkiyet hakkı, ada-parsel sorgulama işlemleri yapılabilir.

taşınmaz3