Dünya sektör lideri, iş ortağımız ESRI'nin sağladığı Business Analyst Çözümünü kendi verilerimizle geliştiriyor ve kullanıma açıyoruz. Business Analyst içinde ki nüfus hane halkı büyüklüğü, alım gücü, harcama alışkanlıkları gibi bilgilerle ve iş yerleri veri tabanımızda ki potansiyel rakiplerinizle karşılaştırmalı analizler yaparak istediğiniz konumların değerlendirmelerini yapıyor veya yapmanızı sağlayacak yapıyı hazırlıyoruz.

Değerlendirmek istediğiniz konuma;

  • Belirli sürelerde, hitap ettiğiniz yaş grubundan kaç insan gelebilir?
  • Yakınında benzer fonksiyonlu bir işletme var mı?
  • Kısa sürede ulaşabilecek insanlar gerçekten potansiyel müşterileriniz mi?
  • Eğitim seviyeleri nasıl?

Gibi birçok sorunun cevabı bulunabilir.

Görselde İzmir’de Seçili eczanelere 10 dakikada gelinebilecek alanların sınırları çizilmiştir. Soldaki grafikler ise o alanlardan birine ait bilgi grafiktir.

Konumsal Analiz

Business Analyst

En Uygun Yeri bulma veya mevcut işletmelerin yerlerini değerlendirmek için kullandığımız ArcGIS Business Analyst mekânsal bir bilgi sistemi uygulamasının ötesinde arzu edilen bir konuma ait ve onun yakın çevresindeki ekonomik ve sosyolojik bilgileri saniyeler içinde bilgi grafiğine aktarabilen bir web tabanlı CBS uygulamasıdır. Business Analyst, arzu edilen herhangi bir bölgeye ait çok sayıda mekânsal veriyi raporlayabilme, farklı konumların kıyaslamasını yapıp karşılaştırmalı rapor oluşturabilme imkânı tanır. Bununla birlikte bu raporları zengin grafiklerle birlikte sunabilme imkânı tanımaktadır.

Konumsal Analiz

 Şekil 1: Hızlı Infografik Örneği

Mekansal Raporlama ve Analiz

Business Analyst ile belirlediğiniz bir konum veya konumlar hakkında ister karşılaştırmalı isterseniz tek bir nokta referansına dayalı olarak zengin grafiklerle raporlayın. Belirlediğiniz muhtelif konumlarınızı belli bir yarı çap, yürüme mesafesi veya sürüş zamana göre alanlar oluşturup bu alanlarınız hakkında demografik, eğitim, satın alma gücü, tüketim vb hazır verilerin yanı sıra ekleyeceğiniz verileri de kullanarak raporlayın, grafiğe dökün veya hepsini yapıp mukayese edin. Böylelikle potansiyel müşteri bölgelerinizi belirleyebilir, planlamalarınızı o doğrultu da yönlendirebilir ve belirlenen bu bölgeler için mekânsal analizler geliştirebilirsiniz.

Mekansal Raporlama ve Analiz

Şekil 2: İki farklı konumun grafiksel olarak hızlı mukayesesi

Mekânsal Uygunluğuna Göre Analiz

Diyelim ki bir mağaza açmak istiyorsunuz ama nereye açmalısınız? Karar vermediniz ve çok sayıda mekansal opsiyonlarınız var ya da hali hazırda olmayan seçenekler oluşturmak istiyorsunuz. Business Analyst'i kullanarak kurmak istediğiniz işletme için en uygun bölgeleri ve işletme konumlarını hızlıca belirleyebilir ve haritalayabilirsiniz. Bunun yanı sıra düşündüğünüz birçok noktayı analiz ederek size ilgili konumlarınızın belirlediğiniz parametrelere ne kadar uygunluk gösterdiğini görsele veya tablolara aktarabilirsiniz.

  • Hangi mahallede yeni mağaza açmalısınız?
  • Mevcut mağazalarınız olması gereken yerlerde mi?
  • Hangi dükkân işiniz için daha uygun ve ya hangi avm içinde olmalısınız?
  • Hangisine daha fazla insan gelebilir?
  • Hitap ettiğiniz yaş gurubu o muhitte yoğun mu?
Mekansal Uygunluğuna Göre Analiz

Şekil 3: Banka Şubesi Uygunluk Analizi (Mahalle Bazında)

Uygunluk Analizi Değerlendirme Verileri

Şekil 4: Banka Şubesi Uygunluk Analizi Değerlendirme Verileri ve Sonuç Tablosu Örneği (Mahalle Bazında)

Güncel Veriler ve Veri Ekleyebilme

Business Analist beraberinde posta kodu bölgelerine göre kadar inebilen çözünürlüğe sahip demografik, satın alma gücü, eğitim düzeyi, tüketim meyilleri gibi çeşitli güncel verileri sunar. Bununla birlikte Business Analyst'e web servisleri üzerinden, web uygulaması üzerinden, mobil üzerinden veya masaüstünden veri yüklemek mümkün. Yüklenecek olan bu veriler mevcut olan veriler ile birlikte entegre bir şekilde analizler için kullanmak da pekâlâ mümkündür.

Uygunluk Analizi

Şekil 5: İzmir'de Kiralanabilecek Eczaneler için uygunluk analizi

Akıllı Harita Aramaları ile Müşteri Segmentasyonu

Akıllı haritalar ile hedeflenen Pazar ve müşteri kitlesi dinamik sorgu ve filtrelerle anlık olarak mekansal sorgu yapılabilme imkanı tanır. Böylelikle dinamik haritalar üzerinden hedeflenen kitle demografik özelliklerine, tüketim alışkanlıklarına, eğitim durumlarına gibi birçok parametreye göre tasnif edilip haritalanabilir.

Akıllı Harita Aramaları

Şekil 6: Ankara İli İçin Akıllı Harita Araması Örneği

Mobil Uygulama

Business Analyst'in web tabanlı uygulama olması nedeniyle bahsi geçen Business Analyst özelliklerine kendi mobil uygulamasından erişmek pekala mümkün. Bu durum bir yere bağlı kalmaksızın çalışmaya konu alan bölge veya lokasyon hakkında hızlı bilgi edinmeyi ve analizi mümkün kılmaktadır.

Business Analyst Kullanımı

Şekil 7: Mobile Üzerinden Business Analyst Kullanımı ve Veri Girişi Örnek Görüntüsü.

Konumsal Analiz